Rod Srebrnih krtov Idrija

 
  • Rod Srebrnih krtov Idrija
  • Rod Srebrnih krtov Idrija
  • Rod Srebrnih krtov Idrija
  • Rod Srebrnih krtov Idrija
  • Rod Srebrnih krtov Idrija
  • Rod Srebrnih krtov Idrija
  • Rod Srebrnih krtov Idrija
  • Rod Srebrnih krtov Idrija
  • Rod Srebrnih krtov Idrija

Predstavitev taborništva

World Organization of the Scout Movement (WOSM)
Je nevladna mednarodna organizacija, ki ureja večino nacionalnih skavtskih organizacij, z 31 milijoni člani. Poslanstvo WOSMa je prispevati k izobraževanju mladih, s pomočjo vrednostnega sistema, ki temelji na skavtski zaprisegi in zakonih ter pomaga graditi boljši svet. (Wikipedija; 23.2.2011)

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS)
ZTS je slovenska nacionalna skavtska organizacija in je del svetovnega skavtskega gibanja. V njenih temeljnih načelih in statutu pa je poudarjeno, da je vzgojna organizacija, namenjena mladim, ki se vanjo vključijo prostovoljno. Člani so društva tabornikov-rodovi, ki izpopolnjujejo pogoje za članstvo. Vodijo jo organi ZTS, ki so skupščina ZTS, izvršni odbor ZTS, častno sodišče sestavljeno iz treh čalnov, nadzorni odbor iz petih članov, strokovna služba, ki skrbi za redno delovanje ZTS in starešina ZTS, ki predstavlja in zastopa našo skavtsko organizacijo.

Območna organizacija
To je organizacija, ki povezuje rodove na določenem območju in predstavlja vezni člen med rodovi in ZTS. Poleg tega pa pomaga rodovom pri izvajanju taborniškega programa in zagotavlja predstavnike v delu organov ZTS. V Sloveniji imamo 10 območnih organizacij (npr.: SPOOT-Severno-primorska območna organizacija tabornikov), ki jih zastopajo strešine območji.

Rod
Zveza tabornikov Slovenije je razdeljena na območja, ta pa so sestavljena iz več rodov. Le-ti so poimenovani po naravni ali geografski značilnosti, značilni za kraj oz. območje, katero rod pokriva (npr.: Rod Srebrnih krtov Idrija-srebrnih zaradi rudnika živega srebra in krti zaradi rudarjev).

Družina
Rod je sestavljen iz družin, ki se delijo glede na starost. Najmlajša družina se imenuje Murnčki in jo sestavljajo predšolski otroci, otroci stari od 7 do 11 let so ”medvedki in čebelice“ (MČ-ji), otroci od 12 do 15 let so “gozdovniki in gozdovnice“ (GG-ji), vodstvo je sestavljeno iz “popotnikov in popotnic“ (PP-ji), starih od 16 do 21 let, najstarejša taborniška družina pa se imenuje “grče“, ki so starejše od 21 let. Pred nekaj leti je bila vpeljana nova veja oz. družina, imenovana “raziskovalci in raziskovalke“ (RR-ji), stari od 22 do 28 let, in naj bi po tej razdelitvi postali taborniki grče šele po 28. letu starosti in ne po 21.

Vod
Vod je temeljna osnovna delovna skupina v taborniški organizaciji. Vod, vodnik in člani voda delujejo kot celota, ki se nujno vključuje v delo rodu. Člani so približno enake starosti, enakega spola, lahko pa je vod po spolu tudi mešan. Vsaka od obeh možnosti ima svoje prednosti in slabosti.

Slovenski taborniki smo mladinsko, prostovoljno in nepolitično gibanje, ki je lahko definirano tudi kot vzgojno gibanje. Taborniki smo prostovoljna, nepridobitna, mladinska, nestrankarska, nevladna, vzgojna organizacija, odprta vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. Združuje otroke, mladino in odrasle, ki jih družita ljubezen in veselje do življenja v naravi.

Zadnjič posodobljeno Torek, 16 Avgust 2011 17:23  

Kmalu

Trenutno ni dogodkov za prikaz.

Kontaktne informacije

Rod Srebrnih Krtov Idrija

Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija
TRR: SI56 1915 7501 1718 862, Deželna banka
Davčna št.: 51348900
Ni zavezanec za DDV

Načelnica: Urška Kofol (040 859 539)
Starešina: Simon Hvala (051 258 129)

Obiščite nas tudi na Facebooku